ธุรกิจมาแรงหลังโควิด-19

ธุรกิจมาแรงหลังโรคระบาดโควิด-19

หลายบริษัทต่างต้องยอมผ่ายแพ้ให้กับการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพราะการแพร่ระบาดทั่วโลกทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกถดถอยมีหลายกลุ่มอาชีพที่ต้องเลิกกิจการแบบชั่วคราวและถาวร และมีประชากรมากมายที่ได้รับกระทบจากวิกฤตนี้ […]