ธุรกิจยุคใหม่เกิดขึ้นสบายมาก แต่ต้องใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีให้เป็น

ถ้าเราลองมองธุรกิจใหญ่ๆที่มีการบริหารจากรุ่นสู่รุ่น เราจะเห็นว่ามีนักธุรกิจรุ่นใหม่หลายคนที่ถูกเรียนมาเพื่อพัฒนาธุรกิจครอบครัวของตัวเอง และต้องรักษาสิ่งที่บรรพบุรุษสร้างไว้ […]